Klachten en schade

Het lijkt erop dat je ontevreden bent over onze service en een klacht wil indienen. Onze excuses daarvoor. Wij hechten veel waarde aan klanttevredenheid, maar soms gaan dingen niet altijd zoals gepland. Dat mag natuurlijk niet gebeuren.

Klacht melden
We willen je klacht graag oplossen. Je kunt je klacht per e-mail naar ons sturen: [email protected] of gebruik onderstaand formulier. Wij zullen je klacht binnen drie werkdagen behandelen. Uiterlijk veertien dagen nadat wij je klacht hebben ontvangen, ontvang je van ons een uitgebreide, inhoudelijke reactie op je klacht.

Manco melden
Is je bestelling incompleet, beschadigd of niet naar behoren? Gebruik ook onderstaand klachtenformulier. Wij zullen kennisnemen van je melding en je melding binnen drie werkdagen behandelen. Uiterlijk veertien dagen nadat wij je melding hebben ontvangen, ontvang je van ons een uitgebreide, inhoudelijke reactie op je klacht.

Let op! Je dient beschadigingen en onvolledige bestellingen binnen 72 uur na ontvangst van je bestelling te melden om recht te houden op garantie.

Klacht na levering

Veelgestelde vragen

Wij zullen de defecte vloerdelen zo snel mogelijk opnieuw leveren. Monteer een defect of beschadigd vloerdeel nooit. We moeten kunnen bevestigen dat het beschadigde stuk al voor de installatie beschadigd was. Als je besluit het beschadigde stuk toch te installeren, kunnen wij het stuk niet omruilen of je een alternatieve oplossing bieden. Maak foto's van het defecte of beschadigde stuk en stuur deze samen met je bestelnummer naar [email protected]. Na goedkeuring leveren wij het vervangende product gratis thuis. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een nieuwe leveringsdatum en -tijd.

Door verschillende oorzaken (ziekte, verkeersdrukte, etc.) kunnen wij je bestelling niet altijd op de afgesproken datum en tijd leveren. In dat geval proberen wij je zo vroeg mogelijk te informeren. Je ontvangt automatisch een nieuwe leveringsdatum binnen één werkdag. Wij bieden geen compensatieregeling voor vertraagde leveringen. Meer informatie vind je in onze leveringsvoorwaarden.

Ben je ontevreden over de manier waarop wij je klacht hebben behandeld?

Als je niet tevreden bent over de door ons geboden oplossingen of over de afhandeling van je klacht, kunt je je wenden tot de Geschillencommissie Thuiswinkel: Postbus 90600, 2509LP te Den Haag. Je kunt je klacht ook indienen bij de geschillencommissie van het Europees ODR-platform.

Deel