Garantie en retouren

Alle producten die je bij ons bestelt zijn wettelijk beschermd. Alle producten vallen dus onder de wettelijke garantie. De wettelijke garantie houdt in dat een product is of moet doen wat de consument er redelijkerwijs van mag verwachten. Voor sommige producten geldt bovendien een fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie wordt hieronder beschreven. De fabrieksgarantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie en moet worden beschouwd als een aanvullende garantie.

Fabrieksgarantie

Wij bieden, afhankelijk van de toplaag, een garantie van 5 of 10 jaar bij residentieel gebruik en 2 of 4 jaar bij commercieel gebruik. Bij iedere vloer staat vermeld hoe lang de garantie is. De voorwaarden waaraan je moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op deze garantie worden hieronder nader toegelicht.

Verwerkings-/montageadvies

Alle producten moeten worden geïnstalleerd of gemonteerd volgens de instructies die Floorinq je verstrekt. Worden onze handleidingen niet gevolgd, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op garantie.

Gelukt!

De korting is toegepast. Je zult het zien wanneer je afrekent.

Er is een probleem opgetreden

Helaas kan deze korting niet worden toegepast op je winkelwagen.

Deel