Productinstructies Visgraat PVC Vloeren

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het leggen van visgraat spc-vloeren, van voorbereiding tot onderhoud.

I.     Belangrijk

a.    Het is niet raadzaam onze pvc-vloeren te verwerken in ruimten waar sprake is van aanzienlijke temperatuurschommelingen, zoals bijvoorbeeld garages, balkons en veranda’s.

b.    Bewaar de in dozen verpakte vloerdelen op een vlakke, stevige ondergrond in een droge omgeving. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet minder dan 2°C of meer dan 40°C bedraagt.

c.    Zorg voor een geschikte ondergrond.

d.    Neem de verwerkingsvoorschriften in acht.           

II.    Let op: tijdig reclameren

       Alle vloerdelen worden vervaardigd in overeenstemming met de geaccepteerde industrienormen. De vloerdelen worden tijdens het productieproces aan strenge inspecties onderworpen. Desalniettemin is het raadzaam dat de afnemer voor verwerking de vloerdelen inspecteert op eventuele gebreken. De afnemer kan op een gebrek aan een vloerdeel geen beroep meer doen, indien de afnemer niet binnen bekwame tijd nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de leverancier heeft geklaagd. Zodra een vloerdeel is verwerkt, geldt in alle gevallen dat op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan worden gedaan.

III.   Ondergrond

a.    Zorg voor een vlakke, droge en stofvrije ondergrond. Een verende ondergrond is minder geschikt, kan kiervorming tussen de vloerdelen tot gevolg hebben en heeft een negatief effect op de eigenschappen en het gebruiksgenot van de rigid core pvc-vloer.

b.    Betonnen ondergrond: de ondergrond moet droog, glad en vrij van constructieve defecten zijn. Bij een nieuw gelegde betonvloer dient, voorafgaand aan de afdekking van de vloer, de droogtijd (circa 60 dagen, afhankelijk van materiaalkeuze, dikte en omgevingsfactoren) in acht te worden genomen.

c.    Houten ondergrond: de ondergrond moet vlak, draagkrachtig en droog zijn (<12% vocht).

d.    Overige ondergrond: tapijt en rubberen tegels zijn niet geschikt als ondergrond voor de verwerking van onze klik pvc-vloeren. Terrazzo, tegels (keramisch of natuursteen) en andere harde vloerafwerking, onder de voorwaarde dat die ondergrond vlak, draagkrachtig en droog is, zijn geschikt als ondergrond voor de verwerking van onze pvc-vloeren.

e.    Bij twijfel over de geschiktheid van een ondergrond: neem contact op met de leverancier.

IV.   Verwerking

Vooraf

a.    Controleer of de verpakkingen hetzelfde batchnummer hebben.

b.    Laat de vloerdelen minimaal 48 uur op kamertemperatuur (circa 18°C) acclimatiseren in de ruimte waar de vloerdelen verwerkt gaan worden.

c.    In geval van vloerverwarming: schakel de vloerverwarming vanaf 48 uur voor de verwerking tot 48 uur na de verwerking van de vloerdelen uit, zonder dat de temperatuur in de ruimte waar de vloerdelen worden verwerkt minder bedraagt dan 15°C.

d.    Verwijder alle plinten en kort waar nodig de deurstijlen in. Gebruik voor de maatvoering bij het inkorten de dikte van de te verwerken vloerdelen,
indien van toepassing te vermeerderen met de te verwerken ondervloer.

Hulpmaterialen voor de verwerking

e.    De (basis)benodigdheden voor de verwerking zijn de volgende (niet in de verpakking inbegrepen) hulpmaterialen: stanleymes (of soortgelijk gereedschap), winkelhaak, rolmaat (of soortgelijk meetinstrument), potlood, afstandhouders, rubberen hamer en slagijzer of slaghout.

De verwerking

f.     Meet de ruimte voor aanvang van de verwerking. Markeer het midden van de kamer in de breedterichting.

g.    Meng bij het verwerken de vloerdelen uit de diverse verpakkingen om kleurovergang tegen te gaan.

h.    Maak gebruik van een geschikte ondervloer, als die niet in de vloerdelen zelf is geïntegreerd.

i.     Begin met het leggen van enkele volledige zigzagrijen over de breedte van de kamer, door de korte zijde van de vloerdelen te verbinden met de lange zijde van het aangrenzende vloerdeel. (Figuur 1)

j.     Om esthetische redenen is het aan te bevelen om het midden van deze rij in het midden van de kamer te centreren. (Figuur 1)

k.    Om materiaalverspilling te voorkomen, kan de rij echter een paar centimeter van het midden van de kamer worden verschoven om zeer korte vloerdelen aan de zijkanten te vermijden.

l.     Begin met het leggen van de opeenvolgende rijen vanaf de linkerkant van de kamer. Volg de op de onderstaande afbeelding aangegeven  volgorde voor de eenvoudigste verwerkingsmethode. (Figuur 2)

m.   Om de vloerdelen aan te sluiten: plaats de lange zijde van het te verwerken vloerdeel schuin in de lange zijde van het aangrenzende vloer-deel in de rij erboven, leg het te verwerken vloerdeel dan plat. Gebruik een klikbeweging om de korte kant van het vloerdeel met de lange kant van het tweede vloerdeel in de rij erboven te verbinden. Gebruik eventueel een rubberen hamer en een slagblok om ze in te klikken.
Zorg ervoor dat het vloerdeel volledig vlak ligt voordat de korte zijde wordt inklikt. (Figuur 2)

n.    Ga verder met de verwerking rij voor rij naar het einde van de kamer. (Figuur 3) Controleer altijd elke verbinding voor het verdergaan.

o.    Als er geen rijen meer in de kamer kunnen worden aangebracht, begin dan met het meten en snijden van de overgebleven stukken aan alle vier de zijden. De aanbevolen methode: vul eerst het vloeroppervlak links en rechts van het reeds geïnstalleerde vloeroppervlak en ga dan verder met de voor- en achterrand. (Figuur 4)

p.    Houd rekening met de uitzettingsvoeg aan alle vier de zijden van de kamer. Aangeraden wordt om afstandhouders te gebruiken.

q.    Mocht de te verwerken lengte en/of breedte meer bedragen dat twintig meter, gebruik dan een expansieprofiel.

V.    Onderhoud en gebruik

a.    Voorkom dat de vloer wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen.

b.    Voorkom puntbelasting en krachtige wrijving met een scherp of puntig voorwerp.

c.    Voorkom vervuiling van de vloer.

d.    Reinig vochtige plekken.

e.    Behandel de vloer regelmatig met een daarvoor geschikte oppervlaktereiniger.

VI.   Garantie

Op de vloerdelen is fabrieksgarantie van toepassing. Voor residentieel gebruik geldt een garantietermijn van 25 jaar. Voor commercieel
gebruik geldt een garantietermijn van 5 jaar. Voor de garantievoorwaarden: www.floorinq.nl/garantiebepaling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel