Productinstructies PVC Vloeren

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het leggen van spc-vloeren, van voorbereiding tot onderhoud.

I.     Belangrijk

a.    Het is niet raadzaam rigid core pvc-vloeren te verwerken in ruimten waar sprake is van aanzienlijke temperatuurschommelingen, zoals bijvoorbeeld garages, balkons en veranda’s.

b.    Bewaar de in dozen verpakte vloerdelen op een vlakke, stevige ondergrond in een droge omgeving. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet minder dan 2°C of meer dan 40°C bedraagt.

c.    Zorg voor een geschikte ondergrond.

d.    Neem de verwerkingsvoorschriften in acht.           

II.    Let op: tijdig reclameren

       Alle vloerdelen worden vervaardigd in overeenstemming met de geaccepteerde industrienormen. De vloerdelen worden tijdens het productieproces aan strenge inspecties onderworpen. Desalniettemin is het raadzaam
dat de afnemer voor verwerking de vloerdelen inspecteert op eventuele gebreken. De afnemer kan op een gebrek aan een vloerdeel geen beroep meer doen, indien de afnemer niet binnen bekwame tijd nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de leverancier heeft geklaagd. Zodra een vloerdeel is verwerkt, geldt in alle gevallen dat op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan worden gedaan.

III.   Ondergrond

a.    Zorg voor een vlakke, droge en stofvrije ondergrond. Een verende ondergrond is minder geschikt, kan kiervorming tussen de vloerdelen tot gevolg hebben en heeft een negatief effect op de eigenschappen en het gebruiksgenot van de rigid core pvc-vloer.

b.    Betonnen ondergrond: de ondergrond moet droog, glad en vrij van
constructieve defecten zijn. Bij een nieuw gelegde betonvloer dient, voorafgaand aan de afdekking van de vloer, de droogtijd (circa 60 dagen, afhankelijk van materiaalkeuze, dikte en omgevingsfactoren) in acht te worden genomen.

c.    Houten ondergrond: de ondergrond moet vlak, draagkrachtig en droog zijn (<12% vocht).

d.    Overige ondergrond: tapijt en rubberen tegels zijn niet geschikt als ondergrond voor de verwerking van rigid core pvc-vloeren. Terrazzo, tegels (keramisch of natuursteen) en andere harde vloerafwerking, onder de voorwaarde dat die ondergrond vlak, draagkrachtig en droog is, zijn geschikt als ondergrond voor de verwerking van rigid core pvc-vloeren.

e.    Bij twijfel over de geschiktheid van een ondergrond: neem contact op met de leverancier.

IV.   Verwerking

Vooraf

a.    Controleer of de verpakkingen hetzelfde batchnummer hebben.

b.    Laat de vloerdelen minimaal 48 uur op kamertemperatuur (circa 18°C) acclimatiseren in de ruimte waar de vloerdelen verwerkt gaan worden.

c.    In geval van vloerverwarming: schakel de vloerverwarming vanaf 48 uur voor de verwerking tot 48 uur na de verwerking van de vloerdelen uit,
zonder dat de temperatuur in de ruimte waar de vloerdelen worden
verwerkt minder bedraagt dan 15°C.

d.    Verwijder alle plinten en kort waar nodig de deurstijlen in. Gebruik voor de maatvoering bij het inkorten de dikte van de te verwerken vloerdelen, indien van toepassing te vermeerderen met de te verwerken ondervloer.

Hulpmaterialen voor de verwerking

e.    De (basis)benodigdheden voor de verwerking zijn de volgende (niet
in de verpakking inbegrepen) hulpmaterialen: stanleymes (of soortgelijk
gereedschap), winkelhaak, rolmaat (of soortgelijk meetinstrument),
potlood, afstandhouders, rubberen hamer en slagijzer of slaghout.

De verwerking

f.     Meng bij het verwerken de vloerdelen uit de diverse verpakkingen om kleurovergang tegen te gaan.

g.    Maak gebruik van een geschikte ondervloer, als die niet in de vloerdelen zelf is geïntegreerd.

h.    Neem bij de verwerking een ruimte van circa 6 millimeter in acht tussen
de wand en het vloerdeel door gebruik te maken van afstandhouders.

i.     Mocht de breedte van een ruimte, gemeten haaks op de verwerkingsrichting van de vloerdelen, afwijken van de som van de breedte van de vloerdelen, verdeel dan de maatvoering van het inkorten zodanig over de eerste en laatste rij van de vloerdelen dat nimmer een vloerdeelbreedte resteert van minder dan 8 centimeter.

j.     Begin met de verwerking van de vloerdelen in een hoek, verwijder de groef aan de wandzijde en leg het vloerdeel met de lip in de verwerkingsrichting.

k.    Plaats steeds het volgende te verwerken vloerdeel schuin met de groef onder de lip van het reeds verwerkte vloerdeel. Leg het te verwerken vloerdeel dan plat en sla zo nodig de verbinding aan (zowel langs de korte als lange kant om de klikverbinding vast te zetten). Maak bij het aanslaan van de vloerdelen gebruik van hout of een reststuk van een vloerdeel om het vloerdeel tegen de impact van de slag te beschermen.

l.     Gebruik het reststuk van het vloerdeel van de laatste verwerkte rij om aanvang te maken met de nieuwe rij, mits het reststuk een lengte heeft van minimaal 15 centimeter.

m.   Nadat alle vloerdelen zijn verwerkt, kunnen de afstandhouders worden verwijderd om desgewenst plinten (terug) te plaatsen.

V.    Onderhoud en gebruik

a.    Voorkom dat de vloer wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen.

b.    Voorkom puntbelasting en krachtige wrijving met een scherp of puntig voorwerp.

c.    Voorkom vervuiling van de vloer.

d.    Reinig vochtige plekken.

e.    Behandel de vloer regelmatig met een daarvoor geschikte oppervlaktereiniger.

VI.   Garantie

       Op de vloerdelen is fabrieksgarantie van toepassing. Voor residentieel gebruik geldt een garantietermijn van 25 jaar. Voor commercieel gebruik geldt een garantietermijn van 5 jaar. Voor de garantievoorwaarden:
www.floorinq.nl/garantiebepaling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel